Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 19.8.2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.

Datum: 19.08.2019

Dotaz: Žádost o poskytnutí informace o podaných nabídkách ve smyslu veřejných zakázek subjektů Domistav CZ, a.s., IČO 27481107 a DOMISTAV HK, s.r.o., IČO 26007177, Foersterova 897, Hradec Králové.

Odpověď: Uvedené subjekty v minulosti nepodaly vůči městu Kasejovice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

Vyvěšeno na úřední desku: 19.08.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.09.2019