Výroční zpráva o poskytování informací 2010

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje MÚ Kasejovice výroční zprávu za rok 2009 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 • § 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0
  1. Žádost o podání informace k referendu v obci
  2. Žádost o podání informace v souvislosti s veřejnými zakázkami
  3. Žádost o podání informace v souvislosti s webovou prezentací obce
 • § 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • § 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 • § 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena
 • § 18, odst. 1, písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:0

Marie Čápová - starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 20.01.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.02.2011