Schválený závěrečný účet za rok 2019

Schválený závěrečný účet města Kasejovice za rok 2019 s přílohami - závěrečný účet, příloha, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, zpráva nezávislého auditora, výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu

Vyvěšeno na úřední desku: 10.07.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.07.2020