Schválený závěrečný účet za rok 2020

Schválený závěrečný účet města Kasejovice za rok 2020 s přílohami: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora, Příloha

Vyvěšeno na úřední desku: 23.06.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.07.2021