Schválený závěrečný účet za rok 2021

Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2021 s přílohami: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora, Příloha

Vyvěšeno na úřední desku: 15.06.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.07.2022