Fórum občana v Nepomuku (archiv dokumentů)

Částečné odmítnutí navrhované Smlouvy o Ústavě pro Evropu vyvolalo období reflexe.

Na návrh politických skupin proto Evropský parlament pořádá setkání s občany, jejichž cílem je přenést debatu o budoucnosti Evropy co nejblíže k občanovi. Smyslem těchto fór je vyslyšet jejich názory, obavy a očekávání a následně je zobecnit pro korekci práce evropských institucí.
Informační kancelář Evropského parlamentu v Praze si Vás tímto dovoluje seznámit s konáním pěti setkání v Plzeňském a Karlovarském kraji. Úkolem moderátora bude především vyvolat spontánní diskusi k tématům budoucí Evropy. Debaty se samozřejmě účastní i politici, akademické publikum a veřejnost. V této souvislosti bychom rádi požádali o Vaši účast. Občanské fórum paralelně probíhá i v dalších čtyřech zemích EU.
Věříme, že občané, kteří se zajímají o dění v regionu, ocení příležitost diskutovat se zástupci jediného demokraticky voleného orgánu EU. Není novinkou, že právě posílení role občana je v zájmu budoucího evropského vývoje. A občanská fóra by k tomu mohla přispět. Velice proto uvítáme, najdete-li možnost se některého z občanských fór osobně zúčastnit.Témata besedy budou:

  • Restrukturalizace oblasti, rozvoj malého a středního podnikání
  • Strukturální fondy a grantové programy EU
  • Mobilita pracovních sil, pohyb osob v Schengenu, budoucnost EU

Toto setkání se uskuteční 10. listopadu od 16.00 hod v Hotelu u Zeleného Stromu v Nepomuku.

www.alepe.net
www.evropsky-parlament.cz

Vyvěšeno na úřední desku: 25.10.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.11.2006