Informace o doručení písemnosti (archiv dokumentů)

Informativní zpráva - Podatelna Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Byla Vám doručena následující písemnost.

Odesilatel: Podatelna Krajského úřadu Plzeňského kraje
Věc: postoupení zveřejnění
Číslo jednací: ŽP/7990/08
Vyřizuje: Karin Dyková
Zodpovědný odbor: Odbor životního prostředí

Vyzvednout a potvrdit převzetí písemnosti můžete kliknutím na tento odkaz: ZDE

Všechny písemnosti doručené na vaší obec jsou dostupné kliknutím na tento odkaz: ZDE

Poznámka:

Vyvěšeno:7.7.2008
Sejmuto:22.7.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 07.07.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.07.2008