Informace o počtu a sídle volebních okrsků (archiv dokumentů)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006.

Starostka obce Kasejovice Marie Čápová podle § 14c písm. f) zákona č. 121/2002 Sb. (úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn) zveřejňuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 2.a 3. června 2006:

  • volební okrsek č. 1 Kasejovice
  • volební okrsek č. 2 Polánka
  • volební okrsek č. 3 Řesanice
  • volební okrsek č. 4 Újezd u Kasejovice
  • volební okrsek č. 5 Chloumek
  • volební okrsek č. 6 Kladrubce
  • volební okrsek č. 7 Podhůří

V Kasejovicích dne 18.4.2006
Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 18.04.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.06.2006