Informace pro volby do zastupitelstev obcí (archiv dokumentů)

Informace pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky na dny 15. – 16. října 2010.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KASEJOVICE
335 44 Kasejovice 98
tel. a fax 371 595 100
e-mail: mu@kasejovice.cz

OZNÁMENÍ
Městského úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 15. - 16.10.2010

Městský úřad Kasejovice podle § 21 a § 27 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů zveřejňuje následující informace pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky na dny 15. – 16. října 2010:

  1. Obec, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory a kde se podávají kandidátní listiny přímo (§ 13 zákona): Kasejovice
  2. Lhůta pro podání kandidátních listin registračnímu úřadu dle ust. § 21 odst. 3 zákona: do 10. srpna 2010 do 16.00 hodin
  3. Zaměstnanci registračního úřadu oprávnění k převzetí kandidátních listin: Ilona Sudová
  4. Zastupitelstvo města Kasejovice stanovilo dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 15 členů Zastupitelstva města Kasejovice pro další volební období. Dle § 27 odst. 1 a 3 a § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, vytvořilo zastupitelstvo jeden volební obvod – Kasejovice.
  5. Potřebný počet podpisů na peticích kandidátních listin podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí je stanoven:
    • pro nezávislé kandidáty: 53 podpisy
    • pro sdružení nezávislých kandidátů: 92 podpisy

V Kasejovicích dne 21.7.2010

Ing. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno: 22.07.2010 Sejmuto: 07.08.2010

Vyvěšeno na úřední desku: 22.07.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.08.2010