Informace registračního úřadu (archiv dokumentů)

Informace registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí.

OBECNÍ ÚŘAD KASEJOVICE
Plzeňský kraj
335 44 Kasejovice 98
tel. a fax 371 595 100
e-mail: ou.kasejovice-sluzby@blatna.net

V Kasejovicích 27.7.2006

Informace registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí

Registrační úřad – Obecní úřad Kasejovice podle § 21 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“)

zveřejňuje následné informace

pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny na dny 20. a 21. října 2006 rozhodnutím prezidenta republiky č. 369/2006 Sb.:

  1. Obec, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory a kterým se podávají kandidátní listiny přímo (§ 13 zákona): Kasejovice
  2. Lhůta pro podání kandidátních listin registračnímu úřadu dle ust. § 21 odst. 3 zákona: do 15. srpna 2006 nejpozději do 16.00 hodin
  3. Zaměstnanci registračního úřadu oprávnění k převzetí kandidátních listin: Ilona Sudová, Marie Řehořová
  4. Potřebný počet podpisů na peticích v souladu s přílohou zákona:
    • pro samostatně kandidující nezávislé kandidáty: 54
    • pro sdružení nezávislých kandidátů: 94

Bc. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno: 1.8.2006
Sejmuto: 20.8.2006

Vyvěšeno na úřední desku: 01.08.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.08.2006