Jak pomohla EU a ESF naší obci (archiv dokumentů)

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Projekt CZ.04.1.03/1.1.00.1/0060.

Veřejně prospěšné práce I

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V roce 2008 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Veřejně prospěšné práce I, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.5.2008 do 30.9.2008 bylo ve městě Kasejovice v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 59 000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 75%, tj. 44 250 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 25%, tj. 14 750 Kč. Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací apod. Takto vytvořené pracovní místo je ve svém důsledku prospěšné široké veřejnosti. Na VPP byla umístěna osoba patřící do rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání na trhu práce.

Vyvěšeno:3.11.2008
Sejmuto: 18.11.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 28.11.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.02.2009