Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1.3.2021 (archiv dokumentů)

Otázky a odpovědi, čestné prohlášení vzor, formulář na cesty mimo zaměstnání a potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce

Vyvěšeno na úřední desku: 01.03.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.03.2021