Měření radonu (archiv dokumentů)

Bezplatné měření radonu ve Vašich domovech.

Občané mají nyní možnost bezplatného změřeni obsahu radonu v budovách s následnou možností udělení finanční dotace na sníženi obsahu radonu v objektu přesahující l000 Bq in3 a více. Měřeni se provádí dozimetry RAMAN a probíhá po dobu jednoho roku po osazení ve veřejných domech, bytových domech, domech ve vlastnictví fyzických osob se stavebním povolením měřeného objektu vydaného do roku 1991. (Po roce 1991 si stavebník musí nechat změřit radonový index ke kolaudaci). V již změřených objektech v předcházejícím období, kde byly naměřeny limitní hodnoty do 400Bq/ m3, se měření neprovádí. Osazení a zapsání hodnot, včetně stažení dozimetru zabezpečí KU Plzeňského kraje. Změření je pro majitele (uživatele) objektu bezplatné. Rozmístění je jednoduché př. uložením na skříň, polici. Předání dozimetrů provádí vyškolení brigádníci krajského úřadu. Po stažení dozímetrů provede SUJB vyhodnocení množství radonu v jednotlivých změřených objektech a prostřednictvím krajského úradu oznámí písemně uživatelům výsledek měření.
Pokud budete mít zájem o změření radonu, nahlaste jméno a číslo popisné na Obecním úřadě v Kasejovicích. V budovách, kde bude překročena hodnota 1000Bq.m3 se dále postupuje podle vyhlášky 107/2003 Sb., kde fyzickým osobám je možno poskytnout dotací v hodnotě do 150 000 Kč na ozdravná opatření proti radou. Podle vyhlášky 307/2002 šb. SUJB se považuje za přijatelnou hodnotu množství do 400 Bqin3.

Vyvěšeno na úřední desku: 17.03.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.04.2006