Návrh jízdních řádů ČD (archiv dokumentů)

Návrh jízdních řádů ČD s platností od prosince 2006.

V současné době je připravován návrh jízdního řádu Českých drah na trati č. 191 Blatná – Nepomuk na další období, tj. s platností od prosince 2006. Vzhledem k tomu, že v zájmu obce Kasejovice je především koordinovat návaznost jednotlivých spojů v Nepomuku na rychlíky do Plzně a zpět a dále zajistit vhodné spojení pro dojíždějící občany do zaměstnání v Blatné, žádáme občany o sdělení námětů a připomínek ke zlepšení dopravní obslužnosti.

Čápová Marie Starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 23.11.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.12.2006