Návrh rozpočtu města na rok 2022 (archiv dokumentů)

Návrh rozpočtu města na rok 2022 včetně informace k návrhu rozpočtu města a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2023-2025

Vyvěšeno na úřední desku: 30.11.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.12.2021