Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za rok 2021 (archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za rok 2021 s přílohami: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora, Příloha

Vyvěšeno na úřední desku: 10.05.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.05.2022