Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za rok 2023 (archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu města Kasejovice za rok 2023 s přílohami: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora, Příloha účetní uzávěrky

Vyvěšeno na úřední desku: 11.03.2024

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.04.2024