Návrh závěrečného účtu za rok 2020 (archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně Přílohy účetní závěrky, Rozvahy, Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkazu zisku a ztrát a Zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2020

Vyvěšeno na úřední desku: 24.05.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.06.2021