Obnova katastrálního operátu v Řesanicích - 2021 (archiv dokumentů)

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu, Přehled nově mapovaného území v k.ú. Řesanice, Mapování - leták

Vyvěšeno na úřední desku: 21.05.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.06.2021