OOP od KÚ Plzeňského kraje č. j.: ŽP/16382/16 (archiv dokumentů)

KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
spis. zn.: ZN/3140/ŽP/16

Vyvěšeno na úřední desku: 14.10.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.10.2016