Oznámení 6. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice. (archiv dokumentů)

Obecní úřad v Kasejovicích v souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice dne 18.1.2006.

Místo konání: Obecní úřad Kasejovice č.p. 98
Doba konání: 18. ledna 2006 /středa/ od 20,00 hodin

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 13.12. 2005 do 18.1. 2006
 3. Změny v rozpočtu obce r.2005
 4. Stanovisko k dalšímu setrvání v dobrovolném svazku obcí- Mikroregion Nepomucko
 5. Stanovisko k záměru odprodeje pozemků
  • v k.ú. Chloumek – žádost paní Mužíkové
  • žádost Západočeské plynárenské a.s. o odprodej pozemku pod regulační stanicí v Kasejovicích
 6. Informace z obce
  • Prodej bývalého areálu Šumavan
  • Průběh investičních akcí
 7. Závěr-usnesení

Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 29.12.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.01.2006