Oznámení o době a místu konání voleb do Parlamentu EU (archiv dokumentů)

Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu.

Starostka Města Kasejovice Ing. Marie Čápová podle § 32 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů oznamuje:

 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
  v pátek 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  v sobotu 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č. 1 Kasejovice
  je volební místnost na Městském úřadě v Kasejovicích pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kasejovicích
  ve volebním okrsku č. 2 Polánka
  je volební místnost v kulturním zařízení v Polánce pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Polánce
  ve volebním okrsku č. 3 Řesanice
  je volební místnost v kulturním zařízení v Řesanicích pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Řesanicích
  ve volebním okrsku č. 4 Újezd u Kasejovic
  je volební místnost v kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Újezdě u Kasejovic
  ve volebním okrsku č. 5 Chloumek
  je volební místnost v kulturním zařízení v Chloumku pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Chloumku
  ve volebním okrsku č. 6 Kladrubce
  je volební místnost v kulturním zařízení v Kladrubcích pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kladrubcích a v Přebudově
  ve volebním okrsku č. 7 Podhůří
  je volební místnost v kulturním zařízení v Podhůří pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Podhůří
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst. 1. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Kasejovicích dne 21.5.2009
Ing. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno: 21.5.2009
Sejmuto: 06.06.2009

Vyvěšeno na úřední desku: 21.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.06.2009