Oznámení o době a místu konání voleb do PSP ČR (archiv dokumentů)

Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Starostka obce Marie Čápová podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 3. června 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1 Kasejovice
je volební místnost na Obecním úřadě v Kasejovicích
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kasejovicích

ve volebním okrsku č. 2 Polánka
je volební místnost v kulturním zařízení v Polánce
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Polánce

ve volebním okrsku č. 3 Řesanice
je volební místnost v kulturním zařízení v Řesanicích
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Řesanicích

ve volebním okrsku č. 4 Újezd u Kasejovic
je volební místnost v kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Újezdě u Kasejovic

ve volebním okrsku č. 5 Chloumek
je volební místnost v kulturním zařízení v Chloumku
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Chloumku

ve volebním okrsku č. 6 Kladrubce
je volební místnost v kulturním zařízení v Kladrubcích
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kladrubcích a v Přebudově

ve volebním okrsku č. 7 Podhůří
je volební místnost v kulturním zařízení v Podhůří
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Podhůří

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Kasejovicích 18.5.2006
Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 18.05.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.06.2006