Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje (archiv dokumentů)

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané 17. a 18.10 2008.

Starostka Města Kasejovice Ing. Marie Čápová podle § 27 č. 130/2000 Sb.,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů oznamuje:

 1. Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje se uskuteční
  v pátek 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  • ve volebním okrsku č. 1 Kasejovice
   je volební místnost na Městském úřadě v Kasejovicích
   pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kasejovicích
  • ve volebním okrsku č. 2 Polánka
   je volební místnost v kulturním zařízení v Polánce
   pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Polánce
  • ve volebním okrsku č. 3 Řesanice
   je volební místnost v kulturním zařízení v Řesanicích
   pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Řesanicích
  • ve volebním okrsku č. 4 Újezd u Kasejovic
   je volební místnost v kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic
   pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Újezdě u Kasejovic
  • ve volebním okrsku č. 5 Chloumek
   je volební místnost v kulturním zařízení v Chloumku
   pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Chloumku
  • ve volebním okrsku č. 6 Kladrubce
   je volební místnost v kulturním zařízení v Kladrubcích
   pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kladrubcích a v Přebudově
  • ve volebním okrsku č. 7 Podhůří
   je volební místnost v kulturním zařízení v Podhůří
   pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Podhůří
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle § 4 odst. 1. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Kasejovicích dne 1.10.2008
Ing. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno: 2.10.2008
Sejmuto: 18.10.2008

Vyvěšeno na úřední desku: 02.10.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.10.2008