Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice dne 30.11.2006.

Obecní úřad v Kasejovicích
335 44 Kasejovice 98
Datum: 22.11. 2006

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice

V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice

Místo konání: klubovna tělocvičny Základní školy v Kasejovicích
Doba konání: 30. listopadu 2006 (čtvrtek) od 19,00 hodin

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 1.11. 2006 do 30.11. 2006
 3. Návrh jednacího řádu zastupitelstva obce
 4. Návrh rozpočtu obce Kasejovice na rok 2007
 5. Zřízení kontrolního a finančního výboru
 6. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
 7. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ + odpisové plány
 8. Žádosti občanů o odkoupení pozemků
  • v k.ú. Řesanice - část pozemku č. 711/1
  • v k.ú. Chloumek - část pozemku 536/1
  • v k.ú. Chloumek - st.parc.63 a parc.č. 920/1
  • v k. ú. Kasejovice část pozemku č.par. 508/1
 9. Informace z obce
 10. Diskuse
 11. Závěr a usnesení

Kasejovice 23.11.2006

Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:23.11.2006
Sejmuto:1.12.2006

Vyvěšeno na úřední desku: 23.11.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.12.2006