Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Kasejovice dne 10.10.2006.

Obecní úřad v Kasejovicích v souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Kasejovicích.
Doba konání: 10. října 2006 (úterý) od 19,00 hodin

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 26.6. 2006 do 10.10.2006
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Druhé změny v rozpočtu obce
 5. Dodatek ke zřizovací listině základní školy - odpisové plány
 6. Žádosti o odprodej pozemků:
  • V k.ú.Řesanice - 1212/1
  • V k.ú.Chloumek - st.par.č.63 a část pozemku 920/1
  • V k.ú.Chloumek - část parc. 536/1
  • V k.ú.Kasejovice - část pozemku č.parc. 508/1
  • V k.ú.Řesanice - parc.č.711/11
 7. Informace z obce - průběh investičních akcí
 8. Diskuse
 9. Závěr a usnesení

Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:25.9.2006
Sejmuto:11.10.2006

Vyvěšeno na úřední desku: 25.09.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.10.2006