Oznámení o konání zastupitelstva (archiv dokumentů)

V souladu s §93 zák. 128/200 Sb.informujeme o mimořádném zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice 23.března 2006 od 19:00 hodin v budově OÚ Kasejovice.

Program:

  • Zahájení, schválení programu
  • Stanovisko ke stanovám společenství vlastníků jednotek pro "Společenství pro dům č.p.360 v Kasejovicích" a delegování zástupce obce do výboru tohoto společenství
  • Školství - odpisové plány na rok 2006 v ZŠ a MŠ
  • Různé informace
  • Závěr - usnesení

Vyvěšeno na úřední desku: 08.03.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.03.2006