Oznámení o rozšíření KPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic spis.zn.: 2RP21035/2015-504201 (archiv dokumentů)

Oznámení o rozšíření KPÚ v k.ú. Újezd u Kasejovic

Vyvěšeno na úřední desku: 12.10.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.10.2022