Oznámení o výstavbě infrastruktury (archiv dokumentů)

Oznámení o výstavbě infrastruktury pro rodinné domky v Kasejovicích.

Obec Kasejovice plánuje v současné době výstavbu infrastruktury (elektřina, plyn, voda) pro rodinné domy v lokalitě NA VELKÝCH OSTROVECH v Kasejovicích. Zájemci o zainvestování parcety se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Kasejovicích a seznámit se tak předběžně se situací. Plánovaný termín zahájení výstavby rodinných domů v roce 2008. Termín dokončení rodinných domů v roce 2015 (od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí).

Bc. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 05.09.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.09.2006