Oznámení registračního úřadu Kasejovice (archiv dokumentů)

Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 15. - 16.10.2010.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KASEJOVICE
335 44 Kasejovice 98
tel. a fax 371 595 100
e-mail: mu@kasejovice.cz

OZNÁMENÍ
registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí,
konané ve dnech 15. - 16.10.2010

Registrační úřad – Městský úřad Kasejovice podle § 21 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů zveřejňuje následující informace pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky na dny 15. – 16. října 2010:

Potřebný počet podpisů na peticích kandidátních listin podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí je stanoven:

  • pro nezávislé kandidáty: 53 podpisy
  • pro sdružení nezávislých kandidátů: 92 podpisy

V Kasejovicích dne 21.7.2010

Ing. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno: 22.07.2010
Sejmuto: 07.08.2010

Vyvěšeno na úřední desku: 22.07.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.08.2010