Oznámení záměru (archiv dokumentů)

MěÚ Kasejovice vydává Oznámení záměru „Větrná elektrárna 2 MW – Danielka, p.p.č. 1278/7, k.ú. Kasejovice“
č.j.: 444/2007.

Městský úřad Kasejovice
Plzeňský kraj
Husova 98
33544 Kasejovice
tel. 371 595 100
e-mail:mu@kasejovice.cz

Č.j.:444/2007
V Kasejovicích 9.7.2007

„Větrná elektrárna 2 MW – Danielka, p.p.č. 1278/7, k.ú. Kasejovice“ – oznámení záměru

Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje Městský úřad Kasejovice veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení výše uvedeného záměru a zveřejňuje informaci o tom, že do oznámení záměru lze nahlížet v úředních hodinách (tj. PO, ST 7.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 hod., ÚT, ČT 7.00 – 12.00; 13.00 – 15.30 hod., PÁ 7.00 – 12.00 hod.) v kanceláři starostky na Městském úřadu v Kasejovicích od 9.7.2007 do 24.7.2007.

Současně upozorňujeme, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce kraje, tj. do 16.7.2007. Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem PLK1065 a na stránkách Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz).

Bc.Marie Čápová - starostka

Vyvěšeno:9.7.2007
Sejmuto:24.7.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 09.07.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.07.2007