Pozvánka na veřejné připomínkování (archiv dokumentů)

Veřejné připomínkování k sociálním službám proběhne dne 17. října 2007 od 15.00 hod.

Nejste spokojeni se sociálními službami ve své obci? Chcete vyjádřit svůj názor? Přijďte se podílet na plánování sociálních služeb !!!

V rámci projektu Komunitního plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko
proběhne dne 17. října 2007 od 15.00 hod.
ve velké zasedací síni Městského úřadu Horažďovice veřejné připomínkování Komunitního plánu na téma: Jak se budou rozvíjet sociální služby v Horažďovicích a na Prácheňsku.

Koordinátor projektu

Tento projekt je spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu- grantové schéma „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“

Vyvěšeno:8.10.2007
Sejmuto:18.10.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 08.10.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.10.2007