Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané 2.10.2007.

Městský úřad v Kasejovicích, 335 44 Kasejovice 98
25.9.2007

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice
V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: budova tělocvičny v Kasejovicích
Doba konání: úterý 2. října 2007 od 19,00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 15.6. 2007 do 2.10. 2007
 3. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 4. Rozbor hospodaření města
 5. I. změny v rozpočtu města za rok 2007
 6. Prodej domu č.p.297 v Kasejovicích
 7. Stanovisko k žádostem občanů o odprodej pozemků
 8. Stanovisko k odkoupení a bezúplatný převod pozemků
 9. Návrh komunitního plánu sociálních služeb na období 2008-2012 pro území správního obvodu obce Horažďovice a Mikroregionu Prácheňsko
 10. Informace města
 11. Diskuse
 12. Závěr a usnesení

Bc.Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:26.9.2007
Sejmuto:2.10.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 26.09.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 02.10.2007