Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice konané dne 14.6.2007.

Městský úřad v Kasejovicích, 335 44 Kasejovice 98
18.4.2007

Oznámení o konání Zastupitelstva města Kasejovice
V souladu s § 93 zák. 128/2000 Sb. informujeme o zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Místo konání: budova tělocvičny v Kasejovicích
Doba konání: čtvrtek 14. června 2007 od 17,00 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Informativní zpráva o činnosti Rady obce za období od 27.4. 2007 do 14.6. 2007
  3. Změna členů osadního výboru v části Chloumek a stanovení odměn členům osadních výborů
  4. Stanovisko k nákupu hasičského automobilu v r. 2008
  5. Stanovisko k výstavbě větrných elektráren v k.ú. Kasejovice
  6. Diskuse
  7. Závěr a usnesení

Bc.Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:6.6.2007
Sejmuto:15.6.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 07.06.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.06.2007