Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kasejovice (archiv dokumentů)

Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kasejovice konaného 2.11.2006.

Na základě ustanovení § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/

s v o l á v á m

ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kasejovice, které se koná

ve čtvrtek 2. listopadu 2006 od 19,00 hodin
v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.

Program jednání:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
  2. Volba volební a návrhové komise
  3. Složení slibu členů zastupitelstva obce
  4. Volba starosty, místostarosty, členů obecní rady a stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva
  5. Diskuse
  6. Návrh usnesení a závěr

Kasejovice 25.10.2006

Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno:25.10.2006

Vyvěšeno na úřední desku: 25.10.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 02.11.2006