Rozhodnutí od OÚ Kasejovice o registraci (archiv dokumentů)

OÚ Kasejovice vydává rozhodnutí o registraci volební strany
č.j. 599/2006.

OBECNÍ ÚŘAD KASEJOVICE
335 44 Kasejovice 98
tel. a fax 371 595 100
e-mail: ou.kasejovice-sluzby@blatna.net

V Kasejovicích 31.8.2006

Č.j. 599/2006

Rozhodnutí

Obecní úřad v Kasejovicích, příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§21 odst. 3 zákona č. 497/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o volbách"), projednal podle ust. §23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní listinu volební strany Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová pro volby do zastupitelstva obce Kasejovice, konané ve dnach 20. a 21.října 2006, a rozhodl takto:

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu volební strany Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová.

Odůvodnění:

Kandidátní listina byla podána dne 15.8.2006, tj. v termínu dle § 21 odst.3 zákona o volbách. Při podání kandidátní listina nevykazovala žádné vady a ani později nebyly zjištěny závady.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Plzni (§59 odst. 2 zákona o volbách; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. §23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal).

Ilona Sudová

Rozdělovník:

  • zmocněnec volební strany KDU-ČSL - Václav Čáp, Kasejovice 327
  • zmocněnec volební strany Sdružení nezávislích kandidátů - Helena Týcová, Kasejovice 312

Vyvěšeno: 31.8.2006
Sejmuto: 15.9.2006

Vyvěšeno na úřední desku: 31.08.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.09.2006