Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (archiv dokumentů)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. – 29. května 2010.

Městský úřad Kasejovice
335 44 Kasejovice 98,
tel.a fax 371 595 100,
e-mail: mu@kasejovice.cz

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR ve dnech 28. – 29. května 2010

Starostka města Kasejovice Ing. Marie Čápová podle § 13 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje minimální počet členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. – 29. května 2010:

volební okrsek č. 1 Kasejovice 5 členů
volební okrsek č. 2 Polánka 3 členové
volební okrsek č. 3 Řesanice 3 členové
volební okrsek č. 4 Újezd u Kasejovic 3 členové
volební okrsek č. 5 Chloumek 3 členové
volební okrsek č. 6 Kladrubce 3 členové
volební okrsek č. 7 Podhůří 3 členové

Pozn. Počet členů nezahrnuje zapisovatele.

V Kasejovicích dne 29.3.2010

Ing. Marie Čápová, starostka

Vyvěšeno:08.03.2010
Sejmuto: 16.03.2010

Vyvěšeno na úřední desku: 29.03.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.04.2010