Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-33053/2021-15121 (archiv dokumentů)

Ministerstvo zemědělství vydává Oznámení o opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek

Vyvěšeno na úřední desku: 31.05.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.06.2021