Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-70004/2021-15121 (archiv dokumentů)

Ministerstvo zemědělství vydává Veřejnou vyhlášku a opatření obecné povahy o vydání národního plánu povodí Labe

Vyvěšeno na úřední desku: 31.01.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.02.2022