Veřejná vyhláška (archiv dokumentů)

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: 270140/07/138901/2331.

Finanční úřad v Plzni
nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň

Plzeň 23. srpna 2007
Č.j. 270140/07/138901/2331
(uveďte v odpovědi)
Vyřizuje: Ing. Zvolánek
Č. dveří: 128 Telefon: 377192215

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Finanční úřad v Plzni oznamuje v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 337/1192 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, že níže uvedené písemnosti

Č.j.:322823/06/138901
Ze dne:2006-11-20
příjemce (daňový subjekt), posledně známé sídlo/bydliště:
Zdeněk Tišer
Kasejovice 116
335 44 Kasejovice
ROK NAROZENÍ: 1966

jsou uloženy na Finančním úřadě v Plzni, nám. Českých bratří 8.

Uložené písemnosti lze vyzvednout v úřední dny (pondělí a středa) od 8.00 hod. do 17.00 hod. v kanceláři č. 128 oddělení majetkových daní, referátu pokut, poplatků a ostatních agend v 1 . patře budovy Finančního úřadu v Plzni.

Poslední den patnáctidenní lhůty, po kterou je vyhláška vyvěšena, je považován za den

Ing. Jana Zachová
vedoucí oddělení majetkových daní

Vyvěšeno: 5.9.2007
Sejmuto: 20.9.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 05.09.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.09.2007