Veřejná vyhláška (archiv dokumentů)

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
čj. V73P/166500070002290

Oznámení o uložení písemnosti dle § 19 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění.

Příjemce písemnosti:
Robert Cipra nar. 1968
Kasejovice 317
335 44 Kasejovice

Označení písemnosti:
čj. V73P/166500070002290

Odesilatel:
Celní úřad Plzeň
Domažlická 178
314 58 Plzeň

Místo uložení písemnosti:
Celní úřad Plzeň
Agenda vymáhání
Domažlická 178
314 58 Plzeň
telefon: 377 435 215

Písemnost si lze vyzvednout ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

plk.Mgr.Bc. Hynek Berka
ředitel Celního úřadu Plzeň

Vyvěšeno: 24.5.2007
Sejmuto: 9.6.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 24.05.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.06.2007