Veřejná vyhláška (archiv dokumentů)

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
č.j.: V73P/166500060004522.

Oznámení o uložení písemnosti dle § 19 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění

Příjemce písemnosti:
Petr Kuryluk
Kasejovice 98 335 44 Kasejovice

Označení písemnosti:
čj. V73P/166500060004522

Odesílatel:
Celní úřad Plzeň
Domažlická 178
314 58 Plzeň

Místo uložení písemnosti:
Celní úřad Plzeň
agenda vymáhání č. dv. 684
Domažlická 178
314 58 Plzeň
telefon: 377435245
k vyzvednutí v pracovní době od 7:00 hod do 15:30 hod

Písemnost si lze vyzvednout ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

Vyvěšeno dne : 17.1.2007
Sejmuto dne :2.2.2007

plk. Mgr. Rodika Račáková Ředitelka CÚ Plzeň

Vyvěšeno na úřední desku: 17.01.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 02.02.2007