Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (archiv dokumentů)

Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu "snížení prašnosti ve městě Kasejovice".

Vyvěšeno na úřední desku: 10.10.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.10.2013