Záměr odprodeje pozemků (archiv dokumentů)

Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst.1 zákona 128/200 Sb.zveřejňuje záměr odprodeje pozemků v k.ú.Kasejovice:

  • Část parcely 1602 PK o výměře 1611 m2
  • Část parc. 1630 PK o výměře 160 m2
  • Část parc. 1590 PK o výměře 15 m2
  • Část parc. 1430/9 PK o výměře 408 m2
  • Část parc. 1451/1 KN o výměře 340 m2

Obrázek z katastrální mapy 1.

Obrázek z katastrální mapy 2.

Vyvěšeno na úřední desku: 09.02.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.02.2006