Záměr odprodeje (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje:

  • záměr odprodeje části pozemku parc. č. 536/1 k v k.ú. Chloumek o výměře cca 200 m2

Starostka města: Ing.Čápová Marie

Vyvěšeno:13.5.2009
Sejmuto: 28.5.2009

Vyvěšeno na úřední desku: 15.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.05.2009