Záměr odprodeje (archiv dokumentů)

Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr:

  • odprodeje části pozemku – les parc. č. 479/16 s lesním porostem v k. ú. Kasejovice o výměře cca 600 m2
  • odprodeje pozemku parc. č. 48/2 o výměře 73 m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic
  • odprodeje pozemku st.p. 100 o výměře 42 m2 a st. parc.č. 13/2 o výměře 17 m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic
  • odprodeje pozemku st.p .101 o výměře 41 m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic
  • odprodeje pozemku st. p. 103 o výměře 30 m2 v k .ú. Újezd u Kasejovic
  • odprodeje pozemku parc.č. 1335/15 v k. ú. Újezd u Kasejovic

Starostka města: Bc.Čápová Marie

Vyvěšeno:9.10.2007
Sejmuto: 25.10.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 09.10.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.10.2007