Záměr odprodeje (archiv dokumentů)

Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje pozemků:

  • st. p. č. 240/2 o výměře 18 m2 v k. ú. Kasejovice
  • parc. č. 2 a 406 o celkové výměře 1564 m2 v k. ú. Kladrubce
  • parc. č. 71 o výměře 7 m2 v k. ú. Kladrubce
  • st. p. 15/3 o výměře 7 m2 v k. ú. Podhůří
  • st. p. 29/2 o výměře 9 m2 a 29/4 o výměře 1 m2 v k. ú. Podhůří
  • st. p. 2/2 o výměře 16 m2 v k. ú. Podhůří
  • st. p. 111/1 o výměře 13 m2 v. ú. Újezd u Kasejovic
  • st. p. 118/3 o výměře 55 m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic

Starostka obce: Čápová Marie

Vyvěšeno:30.4.2007
Sejmuto: 16.5.2007

Vyvěšeno na úřední desku: 30.04.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.05.2007