Záměr odprodeje (archiv dokumentů)

Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje pozemku v k.ú. Řesanice.

část pozemku parc.č. 1212/1

Vyvěšeno:28.6.2006
Sejmuto: 17.7.2006

Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 28.06.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.07.2006