Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Kladrubce (archiv dokumentů)

Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu pozemků v k.ú. Kladrubce.

č. 624 PK o výměře 5629 m2
č. 625 PK o výměře 6895 m2
č. 645 PK o výměře 3453 m2
č. 646/1 KN o výměře 15066 m2
č. 646/4 KN o výměře 4569 m2
č. 646/2 KN o výměře 191 m2
č. 750/3 KN o výměře 352 m2
č. 660 KN o výměře 13859 m2
-----------------------------------------------
celková výměra 37540 m2

Obrázek katastrální mapy.

Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 02.03.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.03.2006