Záměr pronájmu pozemků (archiv dokumentů)

Obec Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr pronájmu pozemků:

Přebudov:
č.68 o výměře 5179 m2
č.80 o výměře 2138 m2
č.81/1 o výměře 99 m2
č.88/15 o výměře 109 m2
č.226/2 o výměře 832 m2
-----------------------------------------------
celkem 8357 m2

Kladrubce:
č.155/9 o výměře 85 m2
č.325 o výměře 3848 m2
č.348 o výměře 9800 m2
č.530 o výměře 4550 m2
č.646/3 o výměře 1158 m2
č.647 o výměře 360 m2
č.695 o výměře 2931 m2
č.704 o výměře 809 m2
č.705 o výměře 144 m2
č.712 o výměře 719 m2
č.714/4 o výměře 1201 m2
----------------------------------------------
celkem 25605 m2

Podhůří:
č. 168 o výměře 5105 m2
č.235 o výměře 5413 m2
---------------------------------------------
celkem 10518 m2

Kasejovice:
č.1453 o výměře 2536 m2

Řesanice:
č.269 o výměře 162 m2
č 270 o výměře 3327 m2
č.280 o výměře 6582 m2
----------------------------------------------
celkem 10071 m2

Čápová Marie
Starostka

Vyvěšeno na úřední desku: 02.03.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.03.2006